zpět
 
Říjen
Dopis úřední a osobní
 
Do říjnových hodin z literatury patří tvorba poznámek z mluveného slova, jak jsem popsala v předchozí části.
 
Dopis
  • dětem dáme každému jeho souvislý text, ve kterém chybí hranice mezi slovy, žáci mají text rozdělit rozstříháním nebo roztrháním na jednotlivá slova
 
ADRESAPŘÍJEMCEDATUMVĚCOSLOVENÍTEXT=
PODĚKOVÁNÍPODPISADRESAODESÍLATELE
  • nyní mají rozdělený text rozmístit na stránku tak, jak by podle nich měl být rozvržený; připomeneme jim soukromý dopis a žáci nejprve umístí jeho náležitosti; dopis 1 Václava Čtvrtka Františku Nepilovi složíme společně na tabuli
  • nyní k dopisu přidají ještě úřední náležitosti, žáci pracují samostatně a my pouze kontrolujeme, když má žák správně rozmístěno, může si lístečky nalepit
  • nyní podle výkladu mohou složit úřední dopis - viz dopis 2, každý žák dostane část dopisu a tu má umístit na tabuli, odstraňujeme nesprávně umístěné části dopisu a dáváme je jinému žákovi tak dlouho, až je dopis správně složený
  • znovu si zopakujeme, co má být v úředním dopise

příloha
tisk
V Praze dne 25. května 1971
 
Milý Františku Nepile,
    kdyby se to hodilo, udělal bych takových sedm povídání o vodníkovi Čepečkovi. Jedno posílám na vzorek.
 
S pěkným pozdravem
Václav Čtvrtek
 

dopis 1
tisk
Ředitelství
Speciální ZŠ
U Boroviček 1
163 00 Praha 6 - Řepy
 
V Praze dne 1. listopadu 2003
 
Věc: žádost o uvolnění
 
Vážená paní ředitelko,
    uvolněte prosím mého syna, žáka 6.A, z vyučování v týdnu od 9.1. - 15.1.2004. Máme možnost strávit rodinnou dovolenou na horách. Učivo s ním doplníme.
 
Předem děkujeme za pochopení.
Kamila Nováková
K. Čapka 10
140 00 Praha 4 - Braník
 

dopis 2
tisk
Mediaservis s.r.o
Moravské náměstí 12D
Brno
659 51
 
V Praze 7.4.2003
 
Věc: žádost o vrácení předplatného
 
Vážení,
 
    Dne 26.9.2002 jsem zaplatila předplatné Učitelských novin na období do konce února a obdržela jsem tato čísla: 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 a v roce 2003 jsem obdržela čísla 3, 5, 6. Poslední číslo mi bylo doručeno dne 11.2.2003.
    Přesto, že mi nedošla všechna čísla, předplatila jsem si další období od 10.3. - 9.9.2003. Přikládám ofocené doklady o zaplacení. Dosud jsem však žádné číslo neobdržela.
    Z tohoto důvodu žádám o navrácení celé částky předplatného za rok 2003 a své předplatné ruším.
    Děkuji
Mgr. Kamila Rupertová
Chadimova 2242
155 00 Praha 5
 
dopis 3
tisk
 
  © 2003 - 2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena. nahoru