zpět
 

Dramatické postupy v literatuře

     Ráda používám metody dramatické výchovy ve výuce literatury. Zvláště u dětí s SPU (specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie...), které učím, mám pocit, že je potřeba nechat je vnímat literaturu z její krásné stránky. Obvykle nechtějí číst, neboť jim čtení dělá problémy. Najednou zjišťují, že v knihách jsou ukryté zajímavé příběhy a mnohdy pak po knize i sáhnou.

Eduard Štorch - Lovci mamutů
Z.Adla, J.Černý, J.Kalousek - Obrázky z českých dějin a pověstí
Divadlo - opera, činohra, balet
Alois Jirásek - Dívčí válka
Rudyard Kipling - Mauglí
Ivan Olbracht - O mluvícím stromě
Rudo Moric - Křtiny
Alois Jirásek - Staré pověsti české
Daniel Defoe - Robinson Crusoe
Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti
Jaromíra Kolářová - Veronika, prostě Nika
James Thurber - Třináctery hodiny

     V jednotlivých kapitolách najdete postup, který jsem použila. Kdo se věnuje dramatické výchově, ví, že se hodina mnohdy neodvíjí stále stejně a že na leckteré podněty je potřeba reagovat. Proto zde nejsou všechny varianty zachyceny, pouze kostra - kudy a jak. Přiložila jsem však i texty z knih, které jsem použila, abyste je nemuseli vyhledávat. Hodně štěstí při vaší práci.
 
     Další možnosti práce s literárními ukázkami najdete na stránkách http://www.kaminet.cz v části nazvané čeština. Literární ukázky podle jednotlivých žánrů jsou určené pro 2. stupeň ZŠ a jsou přizpůsobené žákům se specifickými poruchami učení ať už rozsahem, tak i velikostí a typem písma či možností číst písmo na barevném pozadí. Na ukázky navazují i otázky, které jsou zaměřené na porozumění textu a na jeho jednoduchý rozbor. Odpovědi žáci vpisují do formulářových polí a lze je zasílat na libovolnou e-mailovou adresu. Protože žáci se specifickými poruchami učení potřebují i různé přehledy, najdou zde i literární pojmy vysvětlené a seřazené přehledně podle abecedy.

 
  © 2003 - 2006 kamizdat Všechna práva vyhrazena. nahoru